Weekendvagt

Weekendvagt

Kunne du tænke dig at få et afslag i din boks leje – så har du mulighed for dette.

En vagt ser sådan her ud.

Arbejdes opgaver for Weekend vagter på Faverskov ridecenter:
Mødetid kl. 07
1. Fodre alle hesten i privatstalden + elvstalden ( vær OBS på om der ligger lort i krybben ) der GIVES EN TOT HØ .
2. Put grimer, klokker, fluemasker osv på alle hestene (står på boksen hvad de skal have på)
3. Luk hestene ud på de anviste folde (står på boksen )
4. Give hø i Hay bar til ALLE (det passer ca med 1 hel balle hø til hele den store stald)
5. Muge ud i hos dem der er på weekend udmugning/står på boksen (tag klatter + jævn ud så boksen er pæn)
6. Feje HELE staldgangen grundigt + ved alle indgangene til stalden.
7. Ligge middagsfoder i krybberne i begge stalde /det står på boksen.
9. Foder til aften mellem kl. 19-21. Foder er i foderkasserne, tjek om alle har nok hø til natten.(ellers giver man ekstra ( ca 2 store trillebøre til stor stald
10. Luk og sluk alt lys hvis du er sidste mand i stalden. Hæng kæder ved de 2 porte.